Een cyclus van 3 virtuele conferenties - 2020•21

10 • 9 • 2020

4 • 2 • 2021 | 10 • 2 • 2021

29 • 4 • 2021 | 27 • 5 • 2021

Kwaliteit Leeft 2020 2021 VICO 1

10 • 9 • 2020

Geïntegreerde zorgkwaliteit tijdens crises

De COVID-19 pandemie heeft bij veel zorginstellingen en individuele zorgverleners een aantal existentiële vragen opgeroepen. Men twijfelt over de mogelijkheid om in dergelijke situaties volgens bepaalde kwaliteitsnormen te kunnen handelen, laat staan na te denken over de waarde van deze normen. Nochtans zijn er vele innovatieve technieken ter beschikking gekomen om kwaliteit te helpen managen. Zorgkwaliteit leek ook plots veel meer dimensies te krijgen. En het aansturen van zorginstellingen tijdens dergelijke crisissituaties bleek veel sterker aan te leunen bij kwaliteitsmanagementsystemen dan gedacht.

Tijdens de eerste virtuele conferentie in de Kwaliteit blijft en leeft 2020•21 cyclus hebben wij deze elementen verder toegelicht. Meld je aan in je Kwaliteit Blijft en Leeft account of maak nu een nieuw account aan. Bekijk er de opnames van de vorige virtuele conferenties en download de bijhorende presentaties.

Kwaliteit Blijft en Leeft 2020 21 conferentie

Wat verstaan we onder geïntegreerde zorgkwaliteit?

Zorgkwaliteit is het geheel van processen dat aan alle stakeholders die betrokken zijn bij zorgverlening in een instelling, toelaat een waardeoordeel aan die zorgverlening toe te kennen. Zorgkwaliteit is de som van patiëntveiligheid, patiëntervaringen en kwaliteit van zorg.

Als we spreken over geïntegreerde zorgkwaliteit, dan bedoelen we dat zorgkwaliteit deel uitmaakt van een groter geheel dat vanuit de missie en de visie van de instelling is vormgegeven. Bovendien wordt het inhoudelijk gedragen doorheen alle geledingen van de organisatie, zowel op een expliciete als op een impliciete manier.

Kwaliteit Leeft 2020 2021 VICO 2

4 • 2 • 2021 | 10 • 2 • 2021

Geïntegreerde zorgkwaliteit en bestaande kwaliteitssystemen

Kwaliteitssystemen worden in vraag gesteld. Bieden ze meerwaarde tijdens plotse grootschalige rampen zoals de recente corona-crisis? Zijn ze flexibel genoeg om nieuwe inzichten op zeer korte termijn te integreren? Dekken ze alle dimensies af van hoe stakeholders zorgkwaliteit ervaren? Borgen ze voldoende de bedrijfsprocessen, zowel de zorg-gerelateerde, de ondersteunende en de sturende processen?   
Is er sowieso plaats voor een universeel systeem dat dan per definitie cultuuronafhankelijk is? En wie is de bewaker van een dergelijk systeem?

Deze vragen vormen het uitgangspunt van de tweede virtuele conferentie in de Kwaliteit blijft en leeft 2020•21 cyclus.

Kwaliteit Leeft 2020 2021 VICO 3

29 • 4 • 2021 | 27 • 5 • 2021

Geïntegreerde zorgkwaliteit: de missing link(s)

Zowel de individuele zorgvrager als zorgverlener hebben tijdens de voorbije corona-crisis nieuwe vormen van stress ervaren die voorheen minder of niet hoorden bij een ziekenhuisopname. Vragen zoals "Hoe gevaarlijk is het virus zelf?" en "Wat zijn de gevolgen ervan zijn voor mezelf en mijn omgeving?" werden frequent gesteld. Negatieve emoties bij patiënten als gevolg van de langdurige contactisolatie van hun naasten of bij medewerkers onder druk van de gewijzigde situatie, leken meer regel dan uitzondering. Zijn de kwaliteitssystemen die we heden ten dage gebruiken in staat om ook deze dimensies te capteren? Als we het over geïntegreerde zorgkwaliteit hebben, moeten we dan niet enkel aandacht voor het proces en systeemperspectief ervan maar ook tijd besteden aan verbreding van onze visie hierop?

Tijdens de derde virtuele conferentie in de Kwaliteit blijft en leeft 2020•21 cyclus lichten we een aantal relevante vragen verder toe.

De volledige cyclus wordt gehost door

Deze derde virtuele conferentie wordt gehost door

Deze virtuele conferentie wordt ook gesponsord door

Kwaliteit Blijft en Leeft 2020 21 conferentie

Elke virtuele conferentie vindt plaats in de studio en wordt in real time gestreamd naar alle deelnemers. Sprekers kunnen vanuit de studio of vanop een andere locatie via videoconferencing een bijdrage leveren. Boeiende en inspirerende uiteenzettingen geven het programma gestalte, en worden afgewisseld met videofragmenten en de voorstelling van enquêteresultaten.

Je kan dus makkelijk deelnemen van thuis uit of vanop kantoor. Maak nu een Kwaliteit Blijft en Leeft account aan, of meld je aan in je account. Bekijk er de opnames van de vorige virtuele conferenties, download de bijhorende presentaties en ontvang alle informatie over de Kwaliteit blijft en leeft 2020•21 virtuele conferenties in je e-mailbox.

Scroll to Top