Virtuele conferentie cyclus 2020•21 “KWALITEIT Blijft en Leeft”

10 • 9 • 2020

Geïntegreerde zorgkwaliteit tijdens crises

De COVID-19 pandemie heeft bij veel zorginstellingen en individuele zorgverleners een aantal existentiële vragen opgeroepen. Men twijfelt over de mogelijkheid om in dergelijke situaties volgens bepaalde kwaliteitsnormen te kunnen handelen, laat staan na te denken over de waarde van deze normen. Nochtans zijn er vele innovatieve technieken ter beschikking gekomen om kwaliteit te helpen managen. Zorgkwaliteit leek ook plots veel meer dimensies te krijgen. En het aansturen van zorginstellingen tijdens dergelijke crisissituaties bleek veel sterker aan te leunen bij kwaliteitsmanagementsystemen dan gedacht.

Tijdens de eerste virtuele conferentie in de Kwaliteit blijft en leeft 2020•21 cyclus hebben wij deze elementen verder toegelicht. Meld je aan in je Kwaliteit Blijft en Leeft account of maak nu een nieuw account aan. Bekijk er de opnames van de vorige virtuele conferenties en download de bijhorende presentaties.

Programma-overzicht

De virtuele conferentie zal plaatsvinden tussen 18:00 en 22:00 uur. Het inhoudelijk deel speelt zich in hoofdzaak af tussen 19:00 en 21:15 uur.

18:00

Opening van de virtuele lobby

Mogelijkheid tot netwerken met deelnemers en partners

21:20

Mogelijkheid tot deelname aan discussietafels met sprekers en partners

Voor artsen werd mogelijkheid tot accreditatie aangevraagd. Deelnemende artsen kunnen bij registratie voor deze conferentie dan ook de nodige gegevens invullen.

De Kwaliteit Blijft en Leeft cyclus 2020-21 wordt gehost door

Deze virtuele conferentie wordt gehost door

Deze virtuele conferentie wordt ook gesponsord door

Plenaire Opening

Gastvrouw en moderator: Katelijne Boon

 • Inleiding tot de cyclus en de problematiek van de eerste Virtuele Conferentie - Willeke Dijkhoffz, GZA, CEO
 • Vaststellingen en uitdagingen rond geïntegreerde zorgkwaliteit en crises, op basis van de recente ervaringen - Wouter De Ploey, ZNA, CEO
 • Situering en krachtlijnen van het thema “Crises” - Dr. Kristiaan Deckers, GZA, hoofdarts
 • Situering en krachtlijnen van het thema “Kwaliteit” - Dr. Katrien Bervoets, ZNA, hoofdarts
 • Situering en krachtlijnen van het thema “Capaciteit” - Jan Witters, GZA, directeur proces en innovatie
 • Humber River Hospital – het eerste volledig digitale hospitaal
  • Introductie door Jan Witters
  • Algemene presentatie en live camerabeelden van controlecentrum
  • Aanpak van Humber River Hospital m.b.t. de 3 thema's, toegelicht door
   • Barb Collins, Humber River Hospital, Toronto, Canada, President & CEO
   • Dr. ir. Peter Bak, Humber River Hospital, Toronto, Canada, CIO – Humber River Hospital, the first Fully digital Hospital
   • Members of the Executive & Management team, Command Control Room, Humber River Hospital

Meld je aan in je Kwaliteit Blijft en Leeft account of maak nu een nieuw account aan. Bekijk er de opnames van deze virtuele conferentie en download de bijhorende presentaties.

Parallelle sessie: Crises

Geleid door Dr. Kristiaan Deckers, GZA, hoofdarts

 • Aanpak van de Federale overheid - Dr. Winne Haenen, FOD Volksgezondheid, arts-gezondheidsinspecteur, cluster Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant
 • Ethische aspecten verbonden aan het beroep van arts in crisistijd - Dr. Christel De Pooter, Orde der Artsen, Provinciale Raad Antwerpen, voorzitter
 • Medewerking van de Medische Component Defensie bij crises: elementen van kwaliteit - Kol. Bart Demuynck, Hulp Medische Component Defensie - COVID-19 coördinator
 • Presentatie door Dr. Sofie Spiers, Artsen zonder Grenzen, medisch coördinator
 • Speciale aanpak in Woonzorgcentra - Karine Moykens, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, secretaris-generaal
 • Inbreng vanuit Humber River Hospital omtrent de aanpak m.b.t. crises
 • Q&A

Meld je aan in je Kwaliteit Blijft en Leeft account of maak nu een nieuw account aan. Bekijk er de opnames van deze virtuele conferentie en download de bijhorende presentaties.

Parallelle sessie: Kwaliteit

Geleid door Dr. Katrien Bervoets, ZNA, hoofdarts

 • Evaluatie COVID-19 crisis vanuit quadruple aim - Dr. Marc Geboers, Zorgnet-Icuro, directeur sector Algemene Ziekenhuizen

De resultaten van de enquête Zorgnet-Icuro rond de thema’s

  • Zorg voor medewerkers
  • Klinische aspecten
  • Electieve zorg
  • Kostenaspecten

worden becommentarieerd door volgende experten:

  • Prof. Dr. Geert Meyfroidt, prof., UZ Leuven, intensieve zorgen, voorzitter Belgische Vereniging van Intensieve Geneeskunde
  • Prof. Dr. Peter Adriaenssen, lid van het consortium De ZorgSamen en em.prof kinderpsychiatrie KULeuven
  • Dr. Jo De Cock, RIZIV, administrateur-generaal
 • Inbreng vanuit Humber River Hospital omtrent de aanpak m.b.t.kwaliteit
 • Q&A

Meld je aan in je Kwaliteit Blijft en Leeft account of maak nu een nieuw account aan. Bekijk er de opnames van deze virtuele conferentie en download de bijhorende presentaties.

Parallelle sessie: Capaciteit

Geleid door Jan Witters, GZA, directeur Proces en Innovatie

Capaciteitsmanagement als deel van geïntegreerde zorgkwaliteit wordt vanuit drie invalshoeken tijdens deze sessie behandeld: strategisch, tactisch en operationeel. Ieder van de invalshoeken vertrekt van de aanpak in het Humber River Hospital in Toronto.

Daarbij aansluitend geven Vlaamse verantwoordelijken en experten uit de ziekenhuiswereld hun visie en leggen hun aanpak uit:

 • Voor strategisch capaciteitsmanagement
  • Marcel De Jong, NCPS Nederland, Expert capaciteitsmanagement en landelijk crisis-coördinator
  • Stefaan Blomme, AZ Glorieux, CEO
  • Prof. Dr. Ir. Pascal Verdonck, Universiteit Gent & AZ Maria Middelares, bestuurder
 • Voor tactisch capaciteitsmanagement
  • Dr. Johan Hellings, AZ Delta, CEO en onderzoeker UHasselt
  • Reinhart Maertens, UZA, CIO
 • Voor operationeel capaciteitsmanagement
  • Eveline Depreter, AZ Sint-Jan Brugge/Oostende/AV, Verpleegkundig directeur
  • Tom Coolen, UZ Brussel, directeur ICT, Biotechniek, Patiëntenadministratie en Kwaliteit
  • Jan Flament, AZ Geel, CEO

Deze parallelle sessie wordt afgesloten met Q&A.

Meld je aan in je Kwaliteit Blijft en Leeft account of maak nu een nieuw account aan. Bekijk er de opnames van deze virtuele conferentie en download de bijhorende presentaties.

Plenair slot

Moderator: Katelijne Boon

 • Paneldiscussie - CEO round table
  • Willeke Dijkhoffz, GZA, CEO
  • Wouter De Ploey, ZNA, CEO
  • Margot Cloet, Zorgnet-Icuro, CEO
  • Barb Collins, Humber River Hospital, Toronto, Canada, President & CEO
  • Pierre Van Damme, Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties, UA, MD, PhD – full professor
 • Slottoespraak - Toekomstvisie - Wilfried Lemmens, Koninklijke Belgische Redersvereniging, CEO

Meld je aan in je Kwaliteit Blijft en Leeft account of maak nu een nieuw account aan. Bekijk er de opnames van deze virtuele conferentie en download de bijhorende presentaties.

Scroll naar boven