Geïntegreerde zorgkwaliteit: de missing link(s)

Innovatieve cases

29 • 4 • 2021 | 27 • 5 • 2021

Lunchsessie op donderdag 29 • 4 • 2021

12:00 tot 13:30 uur

Met het initiatief “innovatieve cases” bieden de partners van de Kwaliteit Blijft en Leeft 2020•21 cyclus aan alle deelnemers de opportuniteit om kennis te maken met een recente innovatie.  Zeer uiteenlopende thema’s komen aan bod in diverse cases. De rode draad doorheen dit alles is dat innovatie kwaliteitsbevorderend is in de meest brede zin van het woord.

Dit keer gaan we ruimer dan alleen puur technologische innovaties.  We hebben ook oog voor de aanpak die partners hanteren tijdens de veranderingsprocessen die zich in de zorgsector afspelen.  Boeiend dus om te zien hoe de veranderingen ook de motor van inspiratie, creativiteit en innovatie kunnen zijn.

De cases worden tijdens een livestream voorgesteld op donderdag 29 april tussen 12:00 en 13:30 uur. Ze zijn daarna te herbekijken via de billboards van de partners in de lobby.  Op donderdag 29 april, vanaf 18:00 uur kunnen deelnemers in gesprek gaan met de partner die de cases heeft voorgesteld.

Deelnemers en thema’s

  • MSD: How to unlock the potential of remote patient follow up? Digital Health Monitoring in Belgium
  • Renewi: SDG’s en duurzaamheid in de zorg
  • Pfizer: How can the health care industry ensure sustainable innovation, quality and growth in a disruptive world?
  • Arcas Law: Juridische case Mhealth: is de digitale optie de beste?
  • Johnson & Johnson, Janssen Pharmaceuticals: Gezondheidsbeleving als sturende kracht voor zorgkwaliteit
  • Novartis: My Health My Life: een platform voor de patiënt met focus op levenskwaliteit
  • Distrac Group: Soline home-based technologies for independent living

De Kwaliteit Blijft en Leeft cyclus 2020-21 wordt gehost door

Deze virtuele conferentie wordt gehost door

Deze virtuele conferentie wordt ook gesponsord door

Scroll naar boven