Geïntegreerde zorgkwaliteit en bestaande kwaliteitssystemen

Innovatieve cases

Lunchsessie op donderdag 4 • 2 • 2020

12:00 tot 13:30 uur

Met het initiatief “innovatieve cases” bieden de partners van de Kwaliteit Blijft en Leeft 2020•21 cyclus aan alle deelnemers de opportuniteit om kennis te maken met een recente innovatie.  Zeer uiteenlopende thema’s aan bod komen in diverse cases. De rode draad doorheen dit alles is dat innovatie kwaliteitsbevorderend is in de meest brede zin van het woord.

De cases worden op donderdag 4 februari tijdens een livestream voorgesteld tussen 12:00 en 13:30 uur. Ze zijn daarna te herbekijken via de billboards van de partners in onze virtuele lobby op donderdag 4 februari en woensdag 10 februari, telkens vanaf 18:00 uur. Daarbij kunnen deelnemers in gesprek gaan met de partner die de cases heeft voorgesteld.

Partners en thema’s

  • Roche: Healthcare in a post-pandemic world: let's be ambitious in Belgium
  • BD: How data driven IV catheter management can Improve Vascular Access Outcomes for Patients, Healthcare Workers, and the Institution
  • Siemens-Healthineers Belgium: Het op afstand opvolgen van patiënten vanuit het ziekenhuis
  • Novartis: Electronic Patient Leaflet as part of Digital Healthcare; Science Fiction or soon Reality ?
  • Besco: Tracering implantaten via de GS1 code van de leverancier
  • HICT: Voorstelling van CaSPr (innovatie tool voor strategisch capaciteitsmanagement)

De Kwaliteit Blijft en Leeft cyclus 2020-21 wordt gehost door

Deze virtuele conferentie wordt gehost door

Deze virtuele conferentie wordt ook gesponsord door

Scroll naar boven