Kwaliteit creëert waarde

Virtuele conferentie

13 • 10 • 2022 - 18:30 tot 21:00 uur

Kwaliteit creëert waarde

De gezondheidssector staat onder druk na diverse COVID golven en een significante kostenverhoging op vele fronten. Deze nieuwe realiteit vraagt een andere invulling van de begrippen “waarde” en “geïntegreerde zorgkwaliteit” voor zowel vraag- als aanbodzijde.

Tijdens VICO 5 krijg je nieuwe inzichten in het kwaliteitssysteem van de toekomst en de verwachtingen ten aanzien van alle betrokken zorgactoren. Hoe verzekeren we een goede balans tussen een kwaliteitsbenadering vanuit de meer subjectieve ervaring van de zorgvrager of –verlener versus objectieve medische resultaten? Kan je dit duurzaam verankeren vanuit voornamelijk een doorgedreven kwaliteitscultuur of is extern toezicht een onontbeerlijke hefboom? Beide spanningsvelden komen uitvoering aan bod tijdens de eerste virtuele conferentie in de Kwaliteit Blijft en Leeft 2022•23 cyclus, met inzichten van zowel internationale als lokale ervaringsdeskundigen vanuit verschillende sectoren.

Deze conferentie wordt vanuit onze studio in het Jan Yperman Ziekenhuis gestreamd naar alle deelnemers. Registratie laat je van thuis uit of vanop kantoor deelnemen aan het volledige programma. Deelnemende artsen & apothekers kunnen bij registratie voor deze conferentie de nodige gegevens invullen voor accreditatie.

Meld je aan in je Kwaliteit Blijft en Leeft account om je te registreren, of maak nu een nieuw account aan. Bekijk er de opnames van vorige virtuele conferenties en download de bijhorende presentaties.

Programma-overzicht

De virtuele conferentie zal plaatsvinden tussen 18:30 en 21:00 uur.

Katelijne Boon (VRT Klara) is uw gastvrouw en modereert alle gesprekken.

Voor de virtuele conferentie KWALITEIT CREËERT WAARDE waren we te gast bij

De Kwaliteit Blijft en Leeft cyclus 2022•23 wordt gehost door

Deze virtuele conferentie wordt ook gesponsord door

Welkom, situering en opening

Gastvrouw: Katelijne Boon

In deze eerste virtuele conferentie van de Kwaliteit Blijft en Leeft cyclus 2022•23 delen internationale en lokale ervaringsdeskundigen vanuit verschillende sectoren hun inzichten in het kwaliteitssysteem van de toekomst en de verwachtingen ten aanzien van alle betrokken zorgactoren.

 • Welkom door Frederik Chanterie, Algemeen directeur van het Jan Yperman Ziekenhuis
 • Introductie van de Kwaliteit Blijft en Leeft cyclus 2022•23 door Dr. Frederic De Meulder, Ondervoorzitter Medische Raad GZA
 • Openingstoespraak door Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Overheid

Kwaliteitsdenken in evolutie: waar ligt de meerwaarde?

Inleiding door Dr. Kristiaan Deckers - Hoofdarts, GZA

Moderator: Katelijne Boon

Co-creatie en co-productie … nieuwere concepten in het denken over kwaliteit die het belang van het kunnen verzekeren van flexibiliteit en het anticiperen op veranderingen in de maatschappij aantonen. De zorgvrager stapt meer en meer uit zijn rol van “patiënt” en vraagt aandacht voor de “human experience”. In hoeverre bepaalt deze evolutie ons toekomstig kwaliteitsbeleid? Verliezen we de resultaatgerichte medische kwaliteit niet teveel uit het oog met deze focus op beleving?

Tijdens het eerste deel van deze conferentie zoeken we samen een juiste balans tussen de “zachte” en de “harde” componenten binnen kwaliteitsdenken, vertrekkende vanuit begrippen zoals “waarde” en “waarden in een organisatie”. En proberen we na te gaan hoe we dat nieuw gevonden evenwicht een plaats kunnen geven wanneer we nadenken over kwaliteitssystemen van de toekomst.

Keynote pitches

 • Dr. Peter Lachman - Royal College of Physicians - Voormalig voorzitter van ISQua (Int. Society for Quality Assurance)
 • Prof. Dr. Thomas Lee - Professor of Medicine Havard Medical School - Professor Department of Health Policy and Management, Harvard T. H. Chan School of Public Health

Paneldiscussie: Op weg naar de juiste balans

Tijdens deze paneldiscussie delen we impressies van verschillende zorgprofessionals en patiënten, en gaan volgende panelleden met elkaar in debat

 • Dr. Jonas Brouwers - Voorzitter Vlaamse Vereniging voor Arts-Specialisten in Opleiding, UZ Leuven, aso orthopedie
 • dr. Eva Marie Castro - Diensthoofd Kwaliteit en Procesoptimalisatie, RZ Tienen
 • Dr. Benji Scott - Cardioloog, ZNA Hartcentrum
 • Dr. François Hardeman - Orthopedist, Jan Yperman Ziekenhuis

Van uniformiteit naar creativiteit als hefboom voor een duurzame kwaliteitsdialoog?

Inleiding door Frederik Chanterie - Algemeen directeur, Jan Yperman Ziekenhuis

Moderator: Katelijne Boon

Een kwaliteitssysteem is maar zo sterk als de zwakste schakel. Kwaliteit leeft als iedereen, elke dag, er zich van bewust is. Organisaties verlaten het pad van “top-down” organisatiebrede accreditaties om de kwaliteitsdialoog “bottom-up” terug korter bij zorgverlener en zorgvrager te brengen. Creatieve invulling van kwaliteitsbeleid versus een strak uniform kwaliteitskader van normen en procedures… hoe pak je dit best aan?

In het tweede deel van deze conferentie zoeken we antwoorden in de zoektocht naar een goed evenwicht tussen een decentraal sterk doorgedreven kwaliteitscultuur en een centraal sturend toezichtsorgaan. Heeft men ten tijde van zeer beperkte veerkracht nood aan een op maat gerichte aanpak met inspraak of juist nood aan duidelijke krijtlijnen vanuit een uniform kader?

Keynote pitches

 • Prof. dr. Erik Franck - Professor, Universiteit Antwerpen, Faculteit Geneeskunde & Gezondheidswet - Hoofd Expertisecentrum Psychisch Welzijn en Patiëntenzorg, Karel de Grote Hogeschool
 • Prof. dr. Ian P. Leistikow - Ministerie VWS, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (in oprichting) - Erasmus School Health Policy & Management - Hoogleraar overheidstoezicht op Kwaliteit en Veiligheid van de gezondheidszorg

Paneldiscussie: Op weg naar de juiste balans

Tijdens deze paneldiscussie delen we impressies van verschillende zorgprofessionals en patiënten, en gaan volgende panelleden met elkaar in debat

 • Jan Witters - Directeur Proces, Kwaliteit en Innovatie, GZA
 • Jesse Verleije - Kwaliteitscoördinator, Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel, Geestelijke Gezondheidszorg
 • Frank Staelens - Directeur Processen en Kwaliteit, OLV Aalst-Asse-Ninove
 • Brigit Devolder - Kwaliteits- en Patiëntveiligheidsmanager, Erasmus Hospitaal & Cliniques Universitaires de Bruxelles

Hoe is dit realiseerbaar met de huidige kwaliteitssystemen?

Moderator: Katelijne Boon

In de slotsessie geven de beide sprekers aan hoe het kwaliteitssysteem waar ze voor staan (FlaQuM & Qualicor) kunnen omgaan met de keuzes die hun gebruikers maken op basis van de inzichten verworven in de vorige 2 sessies . Tot hoever reikt de flexibiliteit van zowel FlaQuM als Qualicor?

 • Prof. dr. Kris Vanhaecht, professor Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid, KU Leuven
 • dr. Ellen Joan Van Vliet, CEO, Qualicor Europe
Scroll naar boven