CAREGIVER 2023-2033

Symposium & happening - 20 OKTOBER 2023 - 16:00 tot 23:00 uur (AZ ZENO, op uitnodiging)

Gestreamd op 24 OKTOBER 2023 - 18:00 tot 21:00 uur

Nu online te bekijken in jouw account

Hoe zullen medische en andere zorgverleners in 2033 de gewenste en gevraagde zorg op een hoogkwalitatieve en geïntegreerde wijze realiseren?

Tijdens deze virtuele conferentie kijken we 10 jaar vooruit hoe medische en andere zorgverleners in 2033 de gewenste en gevraagde zorg op een hoogkwalitatieve en geïntegreerde wijze kunnen realiseren. Volgende vragen worden daarbij gesteld:

 • wat zal de zorgvraag zijn in 2033?
 • wie zullen die zorgverleners zijn in 2033?
 • op welke wijze zullen de zorgverleners professioneel actief zijn in 2033?

16 zorgverleners en bestuurders discussiëren in 4 paneldiscussies die vertrekken van statements uit de keynote lezingen en worden verrijkt worden met de inzichten en ervaring van alle panelleden.

Het volledige programma van deze virtuele conferentie wordt opgenomen tijdens het symposium in het gastziekenhuis AZ ZENO op vrijdag 20 oktober, en is daardoor deel van een heus multimediaal project. Deelname aan het symposium is enkel mogelijk op uitnodiging. De timing tijdens het symposium kan afwijken van onderstaande timing die enkel van toepassing is op de virtuele conferentie.

Programma-overzicht

Dr. Marc Geboers, Onafhankelijke Ziekenfondsen, neemt de leiding en start het verhaal. Hij is de behoeder van de verhaallijn en begeleidt de deelnemers doorheen het ganse verhaal van de virtuele conferentie. De paneldiscussies worden geleid door Hanne Decoutere.

Timing is enkel van toepassing op de virtuele conferentie.

Internationale visie

Onze internationale keynote sprekers brengen hun visie op diverse deelthema's die aansluiten bij het aspect Caregiver 2023-2033:

 • Kelleny Berchuck, PhD, Siemens Healthineers, Global Head Workforce Solutions, Chief Member MedTEch innovation - Verenigde Staten
 • Tom DewaeleGlobal Head of People Experience, Google - Verenigd Koninkrijk

Innovatieve cases

Met het initiatief “innovatieve cases” bieden de partners van de Kwaliteit Blijft en Leeft cyclus 22•23 aan alle deelnemers de opportuniteit om kennis te maken met een recente innovatie.

De thema’s zijn zeer uiteenlopend, de cases die naar voor gebracht worden ook. “Innoveren en bijdragen tot een betere kwaliteit” is de rode draad doorheen alle cases die gebracht worden door het gastziekenhuis en Kwaliteit Blijft en Leeft partners die op dit moment(*) hun deelname reeds hebben toegezegd:

 • AZ ZENO, Knokke
 • Roche
 • Pfizer
 • Siemens Healthineers
 • Bank van Breda
 • Chipsoft

Heb je de middagsessie met innovatieve cases gemist? In dat geval kan je ze nu opnieuw bekijken.

(*) datum van publicatie 14 september 2023

Intro: de wereld en de zorg verandert, de mensen en de zorgverleners veranderen

De wereld is volop in verandering. Dat geldt dus evenzeer voor de zorg die moet worden verstrekt en voor de zorgverlener. Wat kunnen we op dat vlak leren van industriële sectoren die al zeer diepgaande veranderingsprocessen hebben doorlopen? Tijdens deze paneldiscussie wordt vooral ingegaan op de veranderingen die zich naar 2033 toe kunnen of zullen voordoen, en dat op de volgende vlakken:

 • de maatschappij zal in zijn totaliteit veranderingen ondergaan. Van daaruit zal ook een nieuwe, andere zorgvraag ontstaan. 
 • iedere zorgverlener is een deel van deze maatschappij en zal dus ook persoonlijk/privé-leven en professioneel handelen anders inrichten. 
 • daarenboven zullen de instrumenten en de organisatie in en rondom de zorg fundamenteel veranderen. 

Een trend die zich nu al duidelijk manifesteert is dat de zorgverlener voor de organisatie van professionele activiteiten minder kijkt naar de beroepsgroep zelf, maar meer naar wat er zich in de maatschappij afspeelt.

Volgende sprekers nemen deel:

 • Marnix Denys, Managing Director, BeMedTech
 • Ellen De Wandeler, Algemeen Coördinator, Netwerk Verpleegkunde
 • Candice De Windt, Vlaams Zorg- en Welzijnsambassadeur
 • Prof. Dr. Marc Peeters, CEO, UZA

Medische zorgverleners

Wat zal er anders zijn voor de arts en het ziekenhuis. Hoe zal de arts in en buiten het ziekenhuis optimaal kunnen functioneren? Zal de arts anders zijn of zal de inzet van de arts veranderen?

Volgende sprekers nemen deel:

 • Dr. Wendy Engelen, voorzitter Medische Raad, ZNA
 • Dr. Hans Struyven, Algemeen Directeur, Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen
 • Prof. Dr. Koen Van Hoeck, voorzitter van de Onderwijscommissie Artsenopleiding, UZA
 • Dr. Emanuel Van Hoecke, Medisch Directeur, AZ ZENO

Andere zorgverleners

Wat zal er anders zijn voor de verpleegkundige en het ziekenhuis? Hoe zal de verpleegkundige in en buiten het ziekenhuis optimaal kunnen functioneren (en bij uitbreiding andere profielen zoals de biomedicus, de kinesitherapeut, …)? Zal de inzet van de verpleegkundige anders zijn of zal de verpleegkundige zelf ook iemand anders zijn in vergelijking met nu?

Volgende sprekers nemen deel:

 • Frederik Hectors, General Manager, Care Talents
 • Kim Daniels, Onderzoekshoofd Zorginnovatie, PXL Hasselt
 • Inge Luts, Directeur Patiëntenzorg, AZ Damiaan
 • Wim Van de Waeter, Algemeen Directeur Patiëntenzorg, ZNA

Het zorgverleningsteam

In deze slotsessie integreren we de vorige sessies en bekijken we hoe het samenspel tussen de verschillende actoren er zou uit kunnen zien, met het oog op een kwalitatief geïntegreerd zorgproces in 2023-2033. Samenwerken in team zal van het hoogste belang zijn. Hoe dit realiseren rekening houdende met al het voorgaande? Dit bekijken we voor een aantal typische zorgvragen.

Volgende sprekers nemen deel:

 • Patrice Buyck, Algemeen Directeur, AZ ZENO
 • Roeland Depreitere, UPC Duffel, HR directeur
 • Peter Thijs, Directeur ICT, Kwaliteit en Innovatie, ZOL
 • Dr. Benoit Thomas, voorzitter Medische Raad, GZA

Gasttoespraak

Tot slot deelt Dr. Ilse van Stijn, voorzitter bestuur Medische staf OLVG (Amsterdam), haar ervaringen in Nederland.

Voor het symposium CAREGIVER 2023-2033 zijn we te gast bij

De Kwaliteit Blijft en Leeft cyclus 2022•23 wordt gehost door

Het symposium en de virtuele conferentie CAREGIVER 2023-2033 worden mee gehost door

Premium Partners

Privileged Partners Gold

Privileged Partners Silver

Scroll naar boven