Geïntegreerde zorgkwaliteit en bestaande kwaliteitssystemen

Conferentie

Kwaliteitssystemen worden in vraag gesteld.

 • Bieden ze een meerwaarde tijdens plotse grootschalige rampen zoals de recente corona-crisis?
 • Zijn ze flexibel genoeg om nieuwe inzichten op zeer korte termijn te integreren?
 • Dekken ze alle dimensies af van hoe stakeholders zorgkwaliteit ervaren?
 • Borgen ze voldoende de bedrijfsprocessen, zowel de zorg-gerelateerde, de ondersteunende en de sturende processen?
 • Is er sowieso plaats voor een universeel systeem dat dan per definitie cultuuronafhankelijk is?
 • En wie is de bewaker van een dergelijk systeem?

Deze vragen vormen het uitgangspunt van de avondsessies tijdens de tweede virtuele conferentie in de Kwaliteit blijft en leeft 2020•21 cyclus.

Deze sessies vinden plaats in de studio en worden in real-time gestreamd naar alle deelnemers. Boeiende en inspirerende uiteenzettingen geven het programma gestalte, en worden afgewisseld met videofragmenten en de voorstelling van enquêteresultaten.

Registratie laat je van thuis uit of vanop kantoor deelnemen aan het volledige programma.

Deelnemende artsen & apothekers kunnen bij registratie voor deze conferentie de nodige gegevens invullen voor accreditatie.

Meld je aan in je Kwaliteit blijft en leeft 2020•21 account om je te registreren, of maak nu een nieuw account aan. Bekijk er de opnames van de vorige virtuele conferentie en download de bijhorende presentaties.

Programma-overzicht

De virtuele conferentie zal plaatsvinden tussen 18:00 en 22:00 uur. Het inhoudelijk deel speelt zich in hoofdzaak af tussen 19:00 en 21:30 uur.

Deelnemende artsen & apothekers kunnen bij registratie voor deze conferentie de nodige gegevens invullen voor accreditatie.

De Kwaliteit Blijft en Leeft cyclus 2020-21 wordt gehost door

Deze virtuele conferentie wordt gehost door

Deze virtuele conferentie wordt ook gesponsord door

Plenaire Opening

Gastvrouw en moderator: Katelijne Boon

De COVID-19 crisis komt er op een moment waarop vragen gesteld worden omtrent de huidige totaal aanpak rond kwaliteit in het zorggebeuren. Accreditaties gebaseerd op JCI en NIAZ lijken voor de toekomst niet meer de enige wegen te zijn. COVID-19 versterkt de twijfel en er zijn vragen omtrent meerwaarde en flexibiliteit van deze systemen. Is er niet teveel in “systemen” gedacht.

In de Plenaire Openingszitting krijgen we de “setting the scene” & formuleren we enkele stellingen, die geëvalueerd worden door alle deelnemers en terugkomen in de paneldiscussie van het plenair slot. Daarna stellen JCI en NIAZ hun toekomstplannen voor. Ook de Federale/Vlaamse Overheid is gevraagd om het heden en de toekomst van de Vlaamse zorginspectie te duiden.

Vlaanderen en België zijn niet alleen in de wereld. We kijken ook over de grenzen, met JCI, Magnet en dienstgebonden certificaties/accreditaties. UZA, als enige Europees Ziekenhuis met een Magnet certificatie, JCI en JCI dienstgebonden accreditaties vult aan.

Zijn zij nu optimaal gewapend om de kwaliteitsuitdagingen aan te pakken, in normale en meer uitdagende tijden, zoals nu tijdens COVID-19?

 • Inleiding en focus van de tweede virtuele conferentie - Dr. Etienne Wauters, voorzitter Raad van Bestuur GZA, Raad van Bestuur GZA-ZNA - Netwerk en Zorgnet-Icuro
 • Geïntegreerde zorgkwaliteit en bestaande kwaliteitssystemen in een breed perspectief met diversiteit van actoren - Fons Duchateau, voorzitter Raad van Bestuur ZNA en Zorgbedrijf Antwerpen
 • Visie vanuit de Vlaamse overheid - Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding

Systemen kijken naar de toekomst

 • Joel A. Roos MD, MBA, MHCDS, CPE, Vice President International Accreditation, Quality Improvement, and Patient Safety, Joint Commission International
 • Ellen Joan Van Vliet, NIAZ/Qualicor, CEO Europa

Combinatie van accreditatie(s) en andere certificaties

 • Quality of Care in a Post-COVID World: Lessons Learned from an Integrated System of Care - Dr. Anne Wojtak, East Toronto Health Partners, Lead & University of Toronto, adjunct professor
 • UZA, eerste (enige) Europees Ziekenhuis met JCI & Magnet & dienstgebonden JCI - Paul Van Aken, UZA, directeur Patiëntenzorg

Situering en krachtlijnen van de thema’s van de parallelle sessies

 • Strategie & Ambitie (Aanpak) - Annick Wauters, ZNA, algemeen directeur Kwaliteit en Innovatie
 • Kwaliteitscultuur & Duurzame verankering - Jan Witters, GZA, directeur Proces en Innovatie
 • Kwaliteit+ & Transmurale zorg - Dr. Kristiaan Deckers, GZA, hoofdarts

Parallelle sessie: Strategie & Ambitie (Aanpak)

Geleid door Annick Wauters, ZNA, algemeen directeur Kwaliteit en Innovatie en Dr. Marc Geboers, Zorgnet-Icuro, directeur sector Algemene Ziekenhuizen

Deze sessie geeft een beeld van de verschillende huidige accreditaties, de vragen daaromtrent en de mogelijke kantelmomenten om veranderingen te introduceren.

Track A: Ziekenhuisbreed

In track A komen 3 praktijkgevallen aan bod waarbij men de weg van een ziekenhuisbrede accreditatie zoals JCI of NIAZ niet verder bewandelt en uitkijkt naar een bredere invulling.

 • Prof. Dr. Frank Vermassen, UZGent, hoofdarts
 • Tom Coolen, UZ Brussel, directeur ICT, Biotechniek, Patiëntenadministratie en Kwaliteit
 • Willeke Dijkhoffz, GZA, CEO

Track B: Dienstspecifieke certificaties/accreditaties/kwaliteitssystemen

In track B komen 4 getuigenissen aan bod waarbij cases aangereikt worden van “dienstspecifieke” kwaliteitssystemen:

 • GZA - JACIE – ISO - Dr. Hilde Debois, GZA
 • ZNA Nierkliniek, ISO Zorg en Welzijn - Dr. Wendy Engelen, ZNA
 • Babyfriendly hospital - Dr. Karin Decaestecker, AZ Delta Roeselare, medisch coördinator cluster moeder kind
 • Stroke unit, JCI label beroerte (CVA) - Prof. Dr. Robin Lemmens, UZ Leuven, neuroloog en hoofd van de stroke unit

Parallelle sessie: Kwaliteitscultuur & Duurzame verankering

Geleid door Dr. Katrien Bervoets, ZNA, hoofdarts en Jan Witters, GZA, directeur Proces en Innovatie

Deze sessie richt de schijnwerpers op “duurzame verankering”. Welke methodologie er ook gevolgd wordt, kwaliteitsvol handelen – dat inherent deel uit maakt van de iedereen – moet een onderdeel van de cultuur zijn. Participatieve aanpak of meer top-down? Hoe zorgen we dat “Kwaliteit blijft en leeft”?

Track A: Identificatie en cultuur

In track A komt kwaliteitscultuur aan bod. Hoe betrek je mensen op de werkvloer, hoe kan je kwaliteit visualiseren en verbeteren? Hoe houden we dit vol, rekening houdend met de vele uitdagingen? We benaderen deze vragen vanuit de medewerker, patiënt en organisatie.

 • Doen waarin je gelooft, een recept tegen accreditatiemoeheid - Dave Allegaert, AZ Groeninge, manager Innovatie en Kwaliteit
 • Wederzijds respect als resultaat van patient empowerment - Dr. Ilke Montag, Jan Yperman, hoofdarts - lid RVB ‘Patient empowerment VZW’ & vrijwillig wetenschappelijk medewerker onderzoeksgroep Zorg & Ethiek UHasselt
 • Benadering vanuit de medewerker - Prof. dr. Erik Franck, Universiteit Antwerpen, Faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen, klinisch psycholoog en gedragstherapeut

Track B: Continue verbetering en best practices

Track B focust op “kwaliteitsverbeteringen”, en dit vanuit 2 invalshoeken. Enerzijds het zoeken naar snelle probleemoplossing, een “lean” proces, en anderzijds een gedegen analyse van data en indicatoren om zo verbeterpunten op te sporen, te evalueren en in te zetten. Ook de link met beleidsplannen, efficiënte informatiedeling door digitalisatie en communicatie maken deel uit van een dergelijk verbeterproces.

 • Duurzame verankering bewerkstelligen vanuit een “waarde” perspectief en een participatief model – Vera De Troyer, Zorgnet-Icuro, Q & S stafmedewerker
 • Kwaliteitsverbetering in de netwerkapotheek van GZA - ZNA – Sarah De Broe, ZNA, hoofdapotheker & Isabelle Glorieux, GZA, hoofdapotheker
 • Geïntegreerd kwaliteitsbeleid vanuit een sterke visie en doelstellingen - Dr. Elke Haest, AZ St-Maria Halle, hoofdarts & Brenda Droesbeke, az Sint-Blasius Dendermonde, manager kwaliteit & procesoptimalisatie
 • Digitalisatie als accelerator voor kwaliteitsverbetering bij "pulmonaire oncologie" - ZOL, Noëlla Pierlet, klinisch datamanager en Prof. Dr. Michiel Thomeer, pneumoloog

Parallelle sessie: Kwaliteit+ & Transmurale zorg

Geleid door Dr. Kristiaan Deckers, GZA, hoofdarts en Wim Van de Waeter, ZNA, algemeen directeur Patiëntenzorg

Deze sessie richt zich naar de bruikbaarheid van de huidige kwaliteitssystemen in het veranderend zorglandschap en de handvaten die ze zorgverleners aanbieden om zo goed mogelijk te functioneren bij nieuwe “probleemgebonden” opdrachten zoals tijdens de COVID-19 pandemie of de steeds grotere snelheid waarmee een patiënt zich in een zorgproces tussen de verschillende echelons verplaatst.

Deze toegevoegde waarde van een kwaliteitssysteem in deze situaties dient voort te vloeien uit de intrinsieke kracht ervan en de mate waarin het door een organisatie of een zorgverlener is geassimileerd, zoals besproken in de andere parallelle sessies. Deze belichten eerder beslissingen met een langetermijnperspectief, terwijl in deze parallelle sessie de inzetbaarheid en toegevoegde waarde van een systeem op de proef wordt gesteld.

Track A: Kwaliteitsmanagement en change

Track A stelt de vraag welke handvaten zouden moeten worden aangereikt. Welke skills en tools zijn nodig om medisch leidinggevenden, zorgorganisaties of verpleegkundigen beter voor te bereiden op snelle of trage veranderingen en kan hiervan iets worden teruggevonden in kwaliteitssystemen?

 • Dr. Lou Van Beirendonck, Quintessence Consulting, bestuurder-oprichter & Antwerp Management School, Academic director Masterclass HRM
 • Prof. Dr. Dirk De Ridder, UZ Leuven, directeur Kwaliteit
 • Dieter Smis, Karel de Grote Hogeschool, Lector & onderzoeker expertisecentrum zorgstroom

Track B: Kwaliteit in transmurale zorg

Track B kijkt over het muurtje. Het ziekenhuis (of het netwerk) is niet alleen, niet steeds het beginpunt en ook niet het einde. Het kwaliteitssysteem uit track A zou bij voorkeur ook de transmurale zorg (huisarts, thuiszorg, revalidatie, WZC, …) insluiten of minimaal er harmonisch mee moeten kunnen samenwerken.

 • Thuisverpleegdiensten – Stefaan Sarens, Wit-gele Kruis, Algemeen directeur
 • Woonzorgcentra – Johan De Muynck, Zorgbedrijf Antwerpen, CEO
 • Huisartsen - Prof. Dr. Johan Vansintejan, VUB, diensthoofd Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Chronische Zorg
 • Revalidatie - Dr. Dirk Claes, Revarte, hoofdarts

Plenair slot

Moderator: Katelijne Boon

In de paneldiscussie brengen we verschillende professionals bijeen die vanuit hun ervaring het nut van de verschillende kwaliteitssystemen belichten en de toegevoegde waarde voor het gehele zorgproces onder de loep nemen.

Dit alles wordt aangevuld door een getuigenis van de ziekenhuisapotheek (UZA, Jo Swartenbroekx, hoofdapotheker).

Panelleden

 • Prof. dr. Dominique Benoit, UZ Gent, diensthoofd Intensieve Zorgen
 • Mia Massaer, GZA, kwaliteitscoördinator
 • Em. prof. dr. Frank Rademakers, UZ Leuven
 • Kaat Siebens, UZA, directeur Patiëntenzorg

 

Slottoespraak

 • Frank Vandenbroucke, Federale Overheid, Minister van Volksgezondheid
Scroll naar boven